Esej na temat przywództwa: znaczenie, natura i znaczenie przywództwa

Esej na temat przywództwa: znaczenie, natura i znaczenie przywództwa!

"Przywództwo to jakość zachowania jednostek, dzięki której kierują ludźmi lub ich działaniami w organizowaniu wysiłków" - Chester I. Barnard

"Przywództwo to zdolność przełożonego do nakłaniania podwładnych do pracy z ufnością i gorliwością" - Koontz i "Donnell"

"Przywództwo jest procesem, w którym kierownictwo wyobraża sobie, prowadzi i wpływa na pracę innych w osiąganiu określonych celów." - Theo Haimann

Przywództwo można zdefiniować jako pozycję władzy posiadanej przez jednostkę w grupie, co daje mu możliwość wywierania wpływu na członków grupy w celu zmobilizowania i ukierunkowania ich wysiłków na osiągnięcie określonych celów. Przywódca znajduje się w centrum struktury władzy grupy, utrzymuje grupę razem, wciąga do niej życie, przesuwa ją w kierunku swoich celów i utrzymuje jej dynamikę.

Może pojawić się w grupie ze względu na cechy osobowości i cechy osobowości lub na mocy wspólnej zgody członków grupy. W tym ostatnim przypadku przywódca czerpie swoją moc z członków grupy. Kontynuuje pozycję lidera z przyjemnością członków grupy kolektywnie. Pozycja przywództwa istnieje w większości ustawień grupowych, niezależnie od wielkości grupy.

Na przykład lider pozycji krajowej lub międzynarodowej ma szeroki wpływ na dużą liczbę osób, podczas gdy wpływ lidera małej grupy roboczej w organizacji jest bardzo ograniczony. Obaj są liderami i spełniają naszą definicję przywództwa.

Przywództwo to wpływowy proces. Lider jest w stanie kształtować, regulować, kontrolować i zmieniać postawy, zachowanie i wydajność członków swojej grupy. Ci drudzy powinni zachować zgodność z pragnieniami i dyrektywami tego pierwszego i częściowo zawiesić własny osąd i dyskrecję. Istnieje szczególna zależność między przywódcą a członkami jego grupy, która charakteryzuje się interakcjami międzyludzkimi i społecznymi.

W grupie przywódca i jego naśladowcy grają role, których się od nich oczekuje, i starają się usprawiedliwić swoje stanowiska. Niektórzy liderzy mogą być w stanie skutecznie spełniać swoją rolę, dzięki czemu udaje im się uzyskać chętną współpracę i zaangażowanie swoich zwolenników, wykraczając poza normalne wezwanie do służby.

W każdej sytuacji grupowej lider ma kilka podstaw mocy, dzięki czemu jest w stanie wpływać na zachowanie członków grupy. Oni są:

(i) Wiedza, informacje i doświadczenie

(ii) Zasoby do wydawania przysług, nagród i kar

(iii) Formalna władza

(iv) Charyzma

(v) Wyraźne cechy osobowości, jak na przykład: zdominowanie, umiejętność nawiązania kontaktu, umiejętność komunikowania się, identyfikacja i zrozumienie ludzi, zdecydowanie i wkrótce.

Umiejętne korzystanie z tych baz przez lidera prawdopodobnie przyniesie mu sukces; a sukces w niektórych przypadkach zwiększa siłę lidera. Skuteczny lider zyskuje większą wiarygodność w oczach ludzi; często ignorują inne niedoskonałości w nim; postanawiają przystąpić do niego i pozwolić mu być bardziej narażonym na próby wpływania na niego.

W ten sposób niektórzy liderzy uginają się w swoich pozycjach. Niektórzy nawet nadużywają swojej mocy i często z niej rezygnują. Moc niesie ze sobą taką samą odpowiedzialność. Przywódcy, którzy w spójny sposób wiążą swoją władzę z odpowiedzialnością, mają większy wpływ na ich wpływy niż w inny sposób.

Znaczenie przywództwa:

Poniższe punkty podkreślają znaczenie przywództwa:

(i) Skuteczny kierunek:

Powstaje organizacja o określonych celach. Aby osiągnąć cele, działania organizacji muszą być ukierunkowane. Kierunek działań odbywa się poprzez przywództwo. Krótko mówiąc, skuteczne przywództwo kieruje działaniami organizacji w kierunku osiągnięcia określonych celów organizacyjnych.

(ii) Źródło motywacji:

Przywództwo jest siłą motywującą do grupowania wysiłków. Skuteczne przywództwo motywuje podwładnych do większej wydajności.

(iii) Zaufanie:

Przywództwo buduje zaufanie do podwładnych, udzielając odpowiednich wskazówek i porad.

(iv) Wysokie morale:

Dobre przywództwo zwiększa morale pracowników, co z kolei przyczynia się do wyższej produktywności.

(v) Rozwój ducha zespołu:

Skuteczne przywództwo promuje ducha zespołu i pracę zespołową, co jest bardzo istotne dla sukcesu każdej organizacji.

(vi) Zachęcanie do inicjatywy:

Postępowy, postępowy i demokratyczny przywódca zawsze zachęca do inicjatywy ze strony zwolenników.

(vii) Pokonywanie oporu przed zmianą:

Przywódca pokonuje opór, jeśli w ogóle jakiś zwolennik zmian organizacyjnych; poprzez wyjaśnienie im użyteczności takich zmian zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla pracowników.