Środki zaangażowane w zrównoważone zarządzanie odpadami

Zrównoważone zarządzanie odpadami wymaga następujących środków:

1. Podejście do zapobiegania zanieczyszczeniom:

Branże starające się o zrównoważone praktyki niezmiennie zaczynają od zaakceptowania głównego nurtu nowoczesnego zapobiegania zanieczyszczeniom, tj. Zmniejszenia ilości odpadów, które są źródłem zanieczyszczeń. Różni się on od tradycyjnego podejścia do gospodarki odpadami, które dotyczy technologii końca rury, takich jak skrubery stosowe, spalarnie i urządzenia do uzdatniania wody, które jedynie usuwają lub oczyszczają odpady bez wpływu na procesy przemysłowe.

2. Metoda front-end:

Podejście do zapobiegania zanieczyszczeniom przyjmuje podejście front-end, atakując źródło odpadów poprzez dostosowanie technologii i kontroli procesów, praktyk czyszczenia i obchodzenia się, projektowania produktu i pakowania. Celem tego podejścia są procesy zerowej emisji lub zero odpadów.

3. Opcje gospodarki odpadami:

Podejście do zapobiegania zanieczyszczeniom wynika z naturalnej hierarchii opcji gospodarki odpadami, takich jak zmniejszenie ilości odpadów u źródła; ponownie wykorzystywać lub poddawać recyklingowi odpady, które są wytwarzane najlepiej na miejscu i bezpośrednio z powrotem do procesu produkcyjnego; lub usuwać odpady, których nie można zapobiec lub poddać recyklingowi za pomocą najnowszej technologii w celu ich odtrucia, usunięcia lub zniszczenia.

4. Proste środki:

Postęp w zapobieganiu zanieczyszczeniom ma wiele różnych dróg. Proste środki, które chronią materiały i zapobiegają zepsuciu lub niepotrzebnemu zanieczyszczeniu, często pomagają w ograniczeniu ilości odpadów przy niewielkim koszcie czasu i energii. Na przykład wiele branż odkryło, że prosty krok, taki jak przeprojektowanie i czyszczenie, może zarówno oszczędzać wodę, jak i zmniejszać ilość wytwarzanych ścieków.

5. Środki drugiego rzędu:

Działania drugiego rzędu polegają na zastępowaniu bardziej nieszkodliwych substancji toksycznymi materiałami lub przeprojektowywaniu procesów produkcyjnych w celu recyklingu lub eliminacji danych odpadów. To podejście zostało szeroko zastosowane w celu zmniejszenia emisji lotnych rozpuszczalników organicznych wykorzystywanych szeroko w produkcji.

Wiele branż zaczęło przechwytywać i przetwarzać te rozpuszczalniki z powrotem w procesy produkcyjne. Inni całkowicie wyeliminowali rozpuszczalniki, zastępując procesy oparte na wodzie.

6. Podejście do redukcji odpadów:

Podejście polegające na zmniejszeniu ilości odpadów prowadzi do efektywnego wykorzystania surowców i energii oraz do ograniczenia powstawania odpadów. To z kolei prowadzi do oszczędności kosztów w postaci konserwowanych surowców i energii. Ponadto skutkuje niższą ceną produktu i produktywnością przemysłu.

Dla branży przemysłowej jest o wiele bardziej ekonomiczny sposób na uniknięcie wytwarzania odpadów niż na opracowanie rozbudowanych systemów oczyszczania, aby zapewnić, że odpady nie stanowią zagrożenia dla jakości środowiska. Nawet branże przyjmują podejście polegające na redukcji odpadów w przypadku braku wymogów regulacyjnych, wyłącznie w celu zminimalizowania kosztów produkcji ich produktów. Jest to proaktywne podejście. Prowadzi to do przyjęcia przyjaznych dla środowiska procesów i technologii. Takie podejście może okazać się kluczowym i kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju przemysłowego.