Pieniężne i niepieniężne czynniki motywacji

Pieniężne i niepieniężne czynniki motywacji!

Czynniki motywujące, które motywują daną osobę do pracy i które można wykorzystać do poprawy jej wyników, można podzielić na dwie kategorie - czynniki pieniężne i czynniki niepieniężne (tabela 7.1).

Czynniki monetarne:

Czynniki monetarne są zewnętrzne w działaniu, takie jak:

1. Wynagrodzenie lub płace:

Jest to jeden z najważniejszych czynników motywacyjnych w organizacji. Wynagrodzenia i płace powinny być ustalane rozsądnie i wypłacane na czas.

2. Bonus:

Premia to dodatkowa płatność ponad wynagrodzenie i stanowi zachętę do osiągania lepszych wyników. Jest to związane z rentownością i produktywnością organizacji.

3. Zachęty finansowe:

Organizacja zapewnia dodatkowe zachęty dla swoich pracowników, takie jak zasiłek chorobowy, zasiłek z tytułu podróży, dodatek mieszkaniowy, zasiłek dla osób o niskich dochodach oraz zasiłek edukacyjny dla dzieci.

4. Promocja (część monetarna):

Promocja wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń, a to motywuje pracownika do lepszych wyników.

5. Podział zysków:

Jest to porozumienie, na podstawie którego organizacje wypłacają odszkodowanie w oparciu o ustaloną formułę opracowaną na podstawie rentowności firmy.

6. Opcja na akcje:

Jest to system, za pomocą którego pracownik otrzymuje preferencyjne przydziały, co skutkuje korzyściami finansowymi dla pracowników.

Czynniki niepieniężne:

Czynniki niepieniężne to nagrody nieodłącznie związane z pracą, takie jak:

1. Status:

Pracownik jest motywowany lepszym statusem i wyznaczeniem. Organizacje powinny oferować tytuły prac, które podkreślają znaczenie stanowiska.

2. Docenianie i uznawanie:

Pracownicy muszą być doceniani i racjonalnie wynagradzani za wszystkie swoje osiągnięcia i wkład.

3. Równowaga między pracą a życiem prywatnym:

Pracownicy powinni być w stanie zrównoważyć dwa ważne segmenty ich życia i życia. Ta równowaga sprawia, że ​​zapewniają jakość pracy i życia. Zrównoważony pracownik jest zmotywowanym pracownikiem.

4. Delegacja:

Delegacja władz promuje zaangażowanie i zaangażowanie pracowników. Pracownicy są zadowoleni, że ich pracodawca ma w nich zaufanie, co motywuje ich do lepszej pracy.

5. Warunki pracy:

Zdrowe warunki pracy, takie jak odpowiednia wentylacja, odpowiednie oświetlenie i odpowiednie warunki sanitarne, poprawiają wydajność pracy pracowników.

6. Wzbogacanie pracy:

Zapewnia to pracownikom trudniejsze zadania i obowiązki. Praca pracownika staje się bardziej znacząca i satysfakcjonująca.

7. Bezpieczeństwo pracy:

Promuje to zaangażowanie pracowników i lepszą wydajność. Pracownik nie powinien być tymczasowo zatrzymywany przez dłuższy czas.