Potencjalne luki w postrzeganiu reklam między decydentami a pracownikami

Potencjalne luki w postrzeganiu reklam między decydentami a pracownikami przedstawiono w tabeli 7.4.

Postrzeganie różni się w tym sensie, że:

(a) Reklamy są postrzegane jako niedokładne.

(b) Reklamy są postrzegane jako wartość niezgodna.

(c) Reklamy są postrzegane jako nieskuteczne.