Analiza SWOT: znaczenie i znaczenie analizy SWOT

Analiza Swot: Znaczenie i ważność analizy Swota!

Znaczenie:

Jednym z najczęściej używanych narzędzi planowania strategicznego jest analiza SWOT (mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia). Większość firm używa go w takiej czy innej formie. Analiza SWOT jest często wykorzystywana jako podstawowy przewodnik do planowania strategicznego.

Wartość analizy SWOT często zależy od obiektywnego wglądu osób zarządzających, które przeprowadzają analizę SWOT. Jeśli kierownictwo (lub kierownictwo konsultanta) jest w stanie dostarczyć obiektywne, istotne informacje do analizy, wyniki są niezwykle przydatne dla firmy.

Termin SWOT jest akronimem składającym się z czterech słów: mianowicie. Mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia. Dwie pierwsze zmienne są wewnętrzne dla organizacji, podczas gdy dwie ostatnie są zewnętrzne. SWOT oznacza mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Pierwsze dwie są wewnętrzne dla organizacji, podczas gdy dwie ostatnie są zewnętrzne.

Wartości analizy SWOT nie można przecenić. Słusznie mówi się, że "zwycięzcy dostrzegają swoje ograniczenia, ale koncentrują się na swoich mocnych stronach; Przegrani rozpoznają swoją siłę, ale koncentrują się na swoich ograniczeniach. "Pozytywne myślenie to siła, podczas gdy negatywne myślenie jest słabością.

Każda osoba może sporządzić listę swoich pozytywnych punktów (siła) i punktów ujemnych (słabość). Słabość można przekształcić w siłę, rozpoznając ją i czyniąc wysiłek w tym kierunku. Podobnie bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z możliwości, które do nas docierają w różnych momentach czasu i możliwych zagrożeń, które również pochodzą od innych osób.

Znaczenie:

Analiza SWOT zajmuje się nie tylko tworzeniem tylko czterech list, ale jest znacznie większa.

Poniższe punkty podkreślają jego znaczenie:

1. Analiza SWOT ujawnia, czy firma jest zdrowa, czy chora.

2. Przedsiębiorstwo poznaje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki wpływające na jego sukces lub porażkę.

3. Pomaga w tworzeniu strategii, aby przygotować się na ewentualne zagrożenia ze strony konkurencji.

4. Analiza SWOT ocenia środowisko biznesowe w sposób szczegółowy, tak aby podejmować strategiczne decyzje dotyczące przyszłego kierunku działania.

W Indiach znaczenie analizy SWOT uległo dalszemu zwiększeniu od 1991 r., Tj. Po przyjęciu polityki LPQ (Liberalizacja, Prywatyzacja i globalizacja). Obecnie mamy podwójną konkurencję dla naszych własnych problemów biznesowych.

Wewnętrznie wzrosła konkurencja ze względu na liberalizację i prywatyzację. Telekomunikacja, ubezpieczenia, banki i wiele innych sektorów zostały otwarte dla sektora prywatnego. Ze względu na globalizację wiele międzynarodowych firm przybyło do Indii i ostro rywalizuje z indyjskimi koncernami.

Tylko problem, który sprawia, że ​​jego analiza SWOT może przetrwać. Globalizacja jest szansą, ponieważ nasi przedsiębiorcy mogą teraz udać się do innych krajów i sprzedawać swoje produkty. Jest to zagrożenie, ponieważ nasz rynek krajowy może zostać przechwycony przez międzynarodowe koncerny, jeśli nie produkujemy wysokiej jakości produktów.