Techniki przeprowadzania audytu zarządzania organizacją

Ważnymi technikami stosowanymi do przeprowadzania audytu zarządzania w organizacji są: (a) zapytanie (b) badanie (c) potwierdzenie (d) obserwacja odpowiednich działań i warunków oraz (e) korelacja informacji!

(a) Zapytanie:

Audytor zarządzania zbiera większość dowodów, zadając odpowiednie pytania i uzyskując odpowiedzi na te pytania. Właściwe opracowanie kwestionariuszy jest jednym z pierwszych kroków w przeprowadzaniu audytu zarządzania.

Główna wartość kwestionariusza polega na tym, że dobre pytanie jest często kluczem do odkrycia ukrytego problemu. Podniesienie właściwej kwestii jest często kwestią osobistego osądu w konkretnej sytuacji.

(b) Egzamin:

W wielu przypadkach audytor może być zmuszony do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i zapisów. Może to być konieczne w przypadku, gdy proces dochodzenia dostarcza pewnych informacji, które wymagają współpracy lub które cierpią z powodu wewnętrznych sprzeczności.

(c) Potwierdzenie:

Audytor zarządzający może również posiadać pisemne lub ustne oświadczenia różnych osób, aby potwierdzić informacje uzyskane przez niego.

(d) Obserwacja odpowiednich działań i warunków:

W wielu przypadkach audytor zarządzania może polegać na własnej obserwacji istotnych działań i warunków w organizacji. Audytor zarządzania może przygotować schematy organizacyjne i schematy blokowe w wyniku obserwacji odpowiednich działań i warunków.

(e) Korelacja informacji:

Informacje zebrane za pomocą różnych technik muszą być skorelowane, aby można było wyciągnąć właściwe wnioski. Audytor zarządzania musi porównać rzeczywiste wyniki z ustanowionymi normami lub wynikami w poprzednich latach. Niezbędna jest duża liczba umiejętności w zakresie korelowania odpowiednich informacji, aby osiągnąć sensowne wnioski.