Handel akcjami: znaczenie, efekty (z przykładami)

Znaczenie:

Obrót akcjami to finansowy proces wykorzystywania długu w celu uzyskania zysku dla pozostałych właścicieli. Ta praktyka jest znana jako obrót z kapitału, ponieważ to właśnie udziałowcy mają tylko odsetki (lub kapitał własny) w przychodach z działalności.

Termin ten zawdzięcza także faktowi, że wierzyciele są gotowi dokonać wypłaty środków na podstawie kapitału własnego dostarczonego przez właścicieli. Funkcja handlowa polega tutaj po prostu na wykorzystaniu stałej inwestycji w akcje w celu pożyczenia funduszy na rozsądnych podstawach.

Gdy kwota pożyczek jest relatywnie duża w stosunku do kapitału własnego, mówi się, że przedsiębiorstwo "handluje tym kapitałem", ale jeżeli pożyczanie jest stosunkowo niewielkie w stosunku do kapitału własnego, to mówi się, że przedsiębiorstwo prowadzi obrót na grubym kapitale.

Skutki handlu na kapitał:

Obrót akcjami działa jak dźwignia, aby zwiększyć wpływ fluktuacji zarobków. Każda fluktuacja zysków przed potrąceniem odsetek i podatków (EBIT) jest powiększona o zysk na akcję (EPS) w wyniku operacji na kapitale własnym, które mają większą wartość długu w strukturze kapitału, tym wyższa jest zmienność w EPS przy jakiejkolwiek zmianie EBIT.

Rozwiązanie:

Wpływ na obrót akcjami zostanie odzwierciedlony w zysku na akcję dostępnym dla akcjonariuszy zwykłych. Aby obliczyć EPS w każdej z czterech alternatyw, należy przede wszystkim obliczyć EBIT.

Propozycja A

Rs.

Propozycja B

Rs.

Wniosek C Rs.

Wniosek D Rs.

EBIT

1, 20, 000

1, 20, 000

1, 20, 000

1, 20, 000

Mniej; zainteresowanie

25 000

60 000

Zysk przed opodatkowaniem

11, 20, 000

95 000

60 000

1, 20, 000

Mniej; podatki @ 50%

60 000

47, 100

30 000

60 000

Zysk po opodatkowaniu

60 000

47, 500

30 000

60 000

Mniej; Preferowane akcje

dywidenda

25 000

Zyski dostępne dla

60 000

47, 500

, 30 000

35 000

wspólni akcjonariusze

20 000

15 000

10 000

15 000

Liczba akcji zwykłych

EPS

Rs. 3, 00

3, 67

3, 00

2, 33

Wpływ handlu na equity można wyjaśnić za pomocą poniższego przykładu.

Przykład:

Firma Prakash jest skapitalizowana z Rs. 10, 00 000 dywidend na 10 000 akcji zwykłych Rs. 100 każdego. Zarząd chce zebrać kolejne R. 10, 00 000 na sfinansowanie dużego programu ekspansji poprzez jeden z czterech możliwych planów finansowania.

Następnie zarządzanie

A) może finansować spółkę ze wszystkimi akcjami zwykłymi,

B). Rs. 5 lakhs w akcjach zwykłych i Rs. 5 lakhs długu na 5% odsetek,

C) wszystkie zadłużenie w wysokości 6% odsetek lub

D) Rs. 5 lakhs w akcjach zwykłych i Rs. 5 lakhs w uprzywilejowanych akcjach z 5-4 dywidendami.

Dotychczasowe zyski spółki przed odsetkami i podatkami (EBIT) wyniosły Rs. 12 000 000, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 50%

Tak więc, gdy EBIT jest Rs. 1, 20, 000 propozycja B, obejmująca całkowitą kapitalizację 75% akcji zwykłych i 25% długu, byłaby najkorzystniejsza pod względem zysku przypadającego na jedną akcję. Można ponadto zauważyć, że proporcja akcji zwykłych w całkowitej kapitalizacji jest taka sama w obu propozycjach B i D, ale EPS jest zupełnie inny z powodu indukcji preferowanych zapasów.

Podczas gdy preferowana dywidenda z akcji podlega opodatkowaniu, podczas gdy odsetki od zadłużenia są kosztem uzyskania przychodów, co powoduje różnice w EPS w propozycjach B i D, przy stawce podatku 50% jawny koszt preferowanych akcji jest dwa razy większy niż koszt długu.