Sposoby, w jakie dział marketingu usług wpływają na czynniki serwisowe

Sposoby, w jakie dział marketingu usług wpływają na czynniki serwisowe!

Czynniki, które mogą być kontrolowane przez sprzedawców usług, obejmują wyraźne i ukryte obietnice dotyczące usług. Z drugiej strony, mniej kontrolowane przez usługę czynniki obejmują trwałe wzmacniacze usług; osobiste potrzeby; czynniki przejściowe, postrzegane i postrzegane przez samego siebie; plotka; przeszłe doświadczenie; przewidywane czynniki usługowe i sytuacyjne. Możliwe strategie oddziaływania tych czynników podsumowano w Tabeli 3.2.