Jakie są główne cele procesu motywacyjnego w biznesie?

Celem procesu motywacyjnego jest wiedzieć, od czego zaczyna się i gdzie się kończy. Jest to dzieło, którego nie można ukończyć za jednym razem. Jest to połączenie różnych etapów. Robbins i Coulter przedstawili następujący "Proces wymagający satysfakcji":

(1) Niezadowolona potrzeba:

Na pierwszym etapie motywacji osoba odczuwa potrzebę czegoś lub odczuwa, że ​​czegoś mu brakuje.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: 2.bp.blogspot.com/-9ZoXJ2ylyrk/UN6LJrpyWrI/AAAAAAAAA3U/speaker.jpg

(2) Napięcie:

Osoba zainteresowana zostaje napięta na samą myśl, że jego potrzeba nie jest zaspokojona.

(3) Napędy:

Napęd oznacza jakiś zgiełk w umyśle osoby zainteresowanej. Na tym etapie osoba zainteresowana stara się zaspokoić swoją potrzebę. Spełnienie potrzeb zależy od kierunku i intensywności napędu.

(4) Zachowanie wyszukiwania:

Na tym etapie osoba próbuje odkryć różne opcje, aby zaspokoić swoje potrzeby. Wprowadza najlepszą opcję do działania.

(5) Potrzebujesz satysfakcji:

Jeśli opcja rzeczywiście okazuje się poprawna, uzyskuje się satysfakcję.

(6) Redukcja napięcia:

Osoba zainteresowana odczuwa ulgę, gdy jego potrzeba zostanie zaspokojona.