Co to jest Cross Margin w reformach rynku kapitałowego?

Wielu członków handlowych podejmuje transakcje zarówno na gotówce, jak i na pochodnych segmentach Giełdy. Prowadzą oddzielne depozyty wraz z wymianą na pozycje w dwóch różnych segmentach.

W celu poprawy efektywności wykorzystania kapitału rezerwowego przez uczestników rynku, SEBI wprowadził cross-line dla inwestorów instytucjonalnych w maju 2008 r.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: openmarkets.cmegroup.com/wp-content/uploads/Capital-Markets-GFLC.jpg

W grudniu 2008 r. SEBI rozszerzyło funkcję cross-margin pomiędzy segmenty Cash and F & O na wszystkich uczestników rynku. Najważniejsze cechy marginesu krzyżowego to:

(1) Margines krzyżowy jest dostępny we wszystkich segmentach pieniężnych i F & O oraz dla wszystkich kategorii uczestników rynku.

(2) Pozycje klientów zarówno w segmencie gotówki, jak i F / O w zakresie, w jakim się wzajemnie kompensują, są brane pod uwagę dla celów cross-marginingu zgodnie z następującym priorytetem: a) kontrakty futures na indeksy i futures składowe w segmencie F & O, b) Futures na indeksy i pozycje składowe w segmencie Cash, c) Kontrakt futures w segmencie F & O oraz pozycje w segmencie Cash.

(3) W celu przedłużenia świadczenia z tytułu cross cross, zgodnie z 2 (a) i (b) powyżej, koszyk kontraktów futures / pozycji giełdowych składowych będzie kompletną kopią kontraktów terminowych na indeks.

(4) Pozycje w segmencie F & O w przypadku kontraktów terminowych na akcje i kontraktów terminowych na indeksy muszą być w tym samym miesiącu wygaśnięcia, aby kwalifikować się do świadczenia z tytułu cross-margin.

(5) Pozycji w umowach opcyjnych nie uwzględnia się w przypadku świadczenia z tytułu cross-margin.

(6) Obliczanie minimalnej stopy procentowej odbywa się na poziomie klienta w trybie on-line w czasie rzeczywistym.

(7) W przypadku inwestorów instytucjonalnych pozycje w segmencie Cash rozpatruje się wyłącznie po potwierdzeniu przez depozytariusza na podstawie T + 1 oraz po potwierdzeniu przez członka rozliczającego w segmencie F & O.

(8) Pozycje w segmencie pieniężnym i F & O będą uwzględniane do celów cross-marginingu tylko do momentu, gdy marże będą naliczane na takich pozycjach.

(9) Pozycje, które kwalifikują się do kompensaty, podlegają spreadom. Rozłożone marże wynoszą 25% odpowiednich marginesów z góry na pozycjach kompensujących.