Kontrola zapasów: to cele, zalety i ograniczenia

Kontrola zapasów: to cele, zalety i ograniczenia!

Cele:

(i) w celu zminimalizowania inwestycji kapitałowych w zapasy poprzez wyeliminowanie nadmiernych zapasów;

(ii) w celu zapewnienia dostępności potrzebnych zapasów do nieprzerwanej produkcji i zaspokojenia popytu konsumentów;

(iii) Zapewnić naukową podstawę do planowania potrzeb związanych z inwentaryzacją;

(iv) Do kontrolowania wahań popytu poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa;

(v) Aby zminimalizować ryzyko utraty z powodu przestarzałości, pogorszenia itp .;

(vi) Utrzymywać niezbędne zapisy dotyczące ochrony przed kradzieżą, marnotrawstwa zapasów i decyzje o terminowym uzupełnianiu zapasów.

Zalety kontroli zapasów:

Naukowa kontrola zapasów zapewnia następujące korzyści:

1. Poprawia pozycję płynnościową firmy, zmniejszając niepotrzebne wiązanie kapitału w zapasach o nadmiernej wartości.

2. Zapewnia płynne operacje produkcyjne poprzez utrzymywanie rozsądnych zapasów materiałów.

3. Ułatwia regularne i terminowe zaopatrywanie klientów poprzez odpowiednie zapasy gotowych produktów.

4. Chroni firmę przed zmianami w czasie dostawy surowców.

5. Ułatwia planowanie produkcji, pozwala uniknąć niedoborów materiałów i powtarzania zamówień.

6. Pomaga zminimalizować straty spowodowane przestarzałością, pogorszeniem jakości, uszkodzeniem itp.

7. Umożliwia firmom skorzystanie z wahań cen poprzez ekonomiczne kupowanie mas, gdy ceny są niskie.

Ograniczenia kontroli zapasów:

(i) Skuteczne metody kontroli zapasów mogą zmniejszyć, ale nie mogą wyeliminować ryzyka biznesowego.

(ii) Cele lepszej sprzedaży poprzez lepszą obsługę klienta; zmniejszenie zapasów w celu zmniejszenia wielkości inwestycji i obniżenia kosztów produkcji dzięki bardziej płynnym operacjom produkcyjnym są ze sobą w konflikcie.

(iii) Kontrola zapasów jest złożona ze względu na wiele funkcji, które wykonuje. Powinno być postrzegane jako wspólna odpowiedzialność.