Poziomy uczestnictwa klientów w różnych usługach

Poziomy uczestnictwa klientów w różnych usługach!

Poziom uczestnictwa klientów niski, średni, wysoki - zależy od różnych usług, jak pokazano w tabeli 19.1. W niektórych przypadkach wystarczy fizyczna obecność klienta (niski poziom uczestnictwa), a pracownicy firmy wykonują wszystkie prace związane z produkcją usług, tak jak w przypadku koncertu symfonicznego.

Odwiedzający symfonię muszą być obecni, aby otrzymać usługę rozrywkową, ale niewiele więcej jest wymagane, gdy już usiądą. W innych przypadkach wkład konsumencki jest wymagany, aby pomóc organizacji usługowej w tworzeniu usługi (umiarkowany poziom uczestnictwa). Dane wejściowe mogą zawierać informacje, wysiłek lub rzeczy fizyczne.