Procedura, którą powinien wykonać eksporter w celu ustalenia ceny (5 kroków)

Procedura postępowania, którą powinien wykonać eksporter w celu ustalenia Ceny, jest następująca:

Ustalenie ceny produktu eksportowego po raz pierwszy jest najtrudniejszą i najtrudniejszą decyzją; jednak ta decyzja musi zostać podjęta. Eksporter powinien skorzystać z następującej procedury pięciostopniowej w celu ustalenia ceny:

Zdjęcie dzięki uprzejmości: rba.gov.au/education/images/import-prices.gif

1) Oszacuj koszt produktu, wykonując szczegółową analizę kosztów. Eksporter powinien ustalić zarówno koszt ex-works, jak i FOB.

2) Badanie tendencji na rynku pod względem ceny podanej przez konkurentów i kanały marketingowe oraz wykorzystywanych przez nie narzędzi promocyjnych.

3) Wymień korzyści oferowane przez rząd w celu promowania eksportu. Na przykład w Indiach eksporter ma prawo do zwrotu cła (zwrot podatku celnego i centralnych podatku akcyzowego zapłaconego w związku z wywozem) od przesyłki wywozowej wysłanej przez eksportera. Dodatkowa korzyść przyznawana jest w formie ulgi celnej przywozowej w ramach programu "Duty Entitlement Pass Book".

4) Określić ograniczenia cenowe, zarówno maksymalny, jak i minimalny poziom ceny. Cena maksymalna to cena, którą eksporter może uzyskać od najlepszych potencjalnych nabywców; a minimalny poziom cen to poziom podłogi, poniżej którego eksporter nie sprzedałby produktu. Nawet cena podana przez konkurentów może być stosowana jako substytut maksymalnego poziomu cen.

Poziom podłogi ustala się kosztem krańcowym lub zmiennym kosztem poniesionym na wytworzenie produktu, szczególnie w przypadkach, gdy eksporter osiągnął już poziom progu rentowności.

5) Sformułuj ofertę cenową uwzględniając powyższe punkty i przygotuj się na negocjacje z potencjalnymi nabywcami.