Znaczenie testów biochemicznych bakterii

Przeczytaj ten artykuł, aby poznać znaczenie testów biochemicznych bakterii!

A. Co to są testy biochemiczne?

Testy biochemiczne są testami stosowanymi do identyfikacji gatunków bakterii na podstawie różnic w aktywności biochemicznej różnych bakterii.

Fizjologia bakterii różni się w zależności od gatunku.

Te różnice w metabolizmie węglowodanów, metabolizmie białek, metabolizmie tłuszczów, wytwarzaniu pewnych enzymów, zdolności do wykorzystania konkretnego związku itp. Pomagają je zidentyfikować za pomocą testów biochemicznych.

B. Znaczenie testów biochemicznych:

Identyfikacja wyższych roślin i zwierząt obejmuje obserwacje różnic strukturalnych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które istnieją między nimi. Większość tych różnic strukturalnych widać gołym okiem. Nawet identyfikacja mikroskopijnych roślin i zwierząt obejmuje obserwacje ich różnic strukturalnych pod mikroskopem.

Taka identyfikacja oparta na różnicach strukturalnych nie jest możliwa w przypadku bakterii, ponieważ różnice strukturalne, które mogą różnicować jeden gatunek bakterii od drugiego, nie są dostrzegalne nawet pod mikroskopem.

Różnice strukturalne pod względem kształtu, rozmiaru i rozmieszczenia bakterii pomagają jedynie w procesie identyfikacji, ponieważ istnieje wiele gatunków bakterii mających podobny kształt, wielkość i układ.

Dlatego ostatecznie identyfikacja bakterii opiera się głównie na różnicach w ich aktywnościach biochemicznych. Lista niektórych z najczęściej stosowanych testów biochemicznych przeprowadzonych w celu identyfikacji bakterii została przedstawiona na rysunku 7.1.

Każdy gatunek bakterii ma dobrze zdefiniowany zestaw aktywności metabolicznych różniących się od wszystkich innych gatunków. Te biochemiczne odciski palców są właściwościami kontrolowanymi przez enzymy bakteryjne (rysunek 7.2).

Enzymy bakteryjne można podzielić na dwie kategorie w następujący sposób:

1. Enzymy wewnątrzkomórkowe (endoenzymy):

Enzymy te działają wewnątrz komórek bakterii. Są głównie odpowiedzialni za syntezę nowych substancji protoplazmatycznych i wytwarzanie energii komórkowej z prostych substancji przenikających do komórek przez błonę komórkową. Istnieje wiele wewnątrzkomórkowych enzymów, które pomagają w wykorzystaniu tych prostych substancji.

Jest niezbędny do przeżycia i funkcjonowania komórek i jest podstawą metabolizmu komórkowego. W wyniku tych procesów metabolicznych produkty metaboliczne są formowane i wydalane przez komórki do otoczenia. Test tych końcowych produktów pomaga w identyfikacji bakterii.

2. Enzymy pozakomórkowe (egzoenzymy):

Są to enzymy wydzielane przez komórki bakterii do otoczenia w celu hydrolizy substancji o wysokiej masie cząsteczkowej lub złożonych, takich jak białka, polisacharydy i tłuszcze, które nie mogą przeniknąć błony komórkowej bakterii, ze względu na ich duży rozmiar (białka i polisacharydy) lub z powodu ich złożona natura (tłuszcze).

Enzymy zewnątrzkomórkowe hydrolizują je do swoich odpowiednich prostych bloków budulcowych. Białka są hydrolizowane do aminokwasów, polisacharydów, takich jak skrobia, do glukozy i tłuszcze, takie jak triglicerydy, do glicerolu i kwasów tłuszczowych.

Wytworzone w ten sposób proste substancje o niskiej masie cząsteczkowej mogą przenikać przez błonę komórkową do komórek bakterii, gdzie są wykorzystywane przy pomocy wewnątrzkomórkowych enzymów z uwalnianiem odpadów metabolicznych. Zdolność bakterii do wytwarzania tych enzymów pozakomórkowych jest specyficzna gatunkowo i dlatego jest stosowana do identyfikacji bakterii.