Różnica między paragonami a kontem płatności i książką gotówkową

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o różnicy między paragonem i rachunkiem płatności a bilansem.

Rachunek kwitów i płatności:

1. Jest to rachunek rzeczywisty przedstawiający podsumowanie wszystkich transakcji gotówkowych.

2. Rachunek wpływów i płatności jest sporządzany na koniec okresu obrachunkowego.

3. Jest to przygotowane przez podmioty non-profit.

4. Wszystkie rachunki są rejestrowane w jednej kolumnie, tj. Po stronie wpływów, a wszystkie płatności są rejestrowane w jednej kolumnie, tj. Po stronie płatności.

5. Nie ma kolumny Ledger Folio (LF).

Książka gotówkowa:

1. Książka gotówkowa to książka oryginalnego wpisu.

2. Książka gotówkowa jest sporządzana codziennie.

3. Jest ona przygotowywana przez podmioty komercyjne i może być również przygotowywana przez podmioty non-profit.

4. Wszystkie rachunki są rejestrowane albo w kolumnie gotówkowej, albo w kolumnie bankowej; podobnie wszystkie płatności są rejestrowane albo w kolumnie gotówkowej, albo w kolumnie bankowej.

5. Książka gotówkowa zawiera fiszkę Ledger Folio (LF).