Ryzyko związane z wejściem na rynek

Niektóre ryzyka związane z wejściem na rynek w międzynarodowym biznesie są następujące:

Jedną z najważniejszych cech różnych metod wejścia na rynek jest poziom zaangażowania firmy w operacje międzynarodowe. Ma to znaczące konsekwencje pod względem poziomu ryzyka i kontroli i jest pokazane schematycznie na rysunku 5.3. Cztery kategorie metod wejścia na rynek: pośrednie i bezpośrednie wejście na rynek, współpraca i bezpośrednie inwestycje.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: sos.co.in/product_image/5040/catalog/product/false&type=jpg

Koszt pozyskania alternatywnych metod zwykle jest zbliżony do poziomu zaangażowania i ryzyka. Schemat sugeruje jednak, że wyższy poziom zaangażowania daje większy potencjał kontroli nad działaniami marketingowymi z zagranicy, a także wyższym potencjalnym ryzykiem, zwykle ze względu na wysokie koszty inwestycji. W praktyce jest to nadmierne uproszczenie, ponieważ firmy, których produkty są sprzedawane na rynkach międzynarodowych poprzez zakupy krajowe, są zagrożone utratą całego dochodu z rynków międzynarodowych, nie wiedząc dlaczego, z powodu całkowitego polegania na strategii klienta dotyczącej sukcesu.

Partnerstwa, w postaci wspólnych przedsięwzięć i aliansów strategicznych, stają się coraz powszechniejsze w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ uważa się, że oferują przewagę w osiągnięciu wyższego poziomu kontroli przy wejściu na rynek przy niższym poziomie ryzyka i kosztów, pod warunkiem, że istnieje wysoki poziom współpracy między firmami oraz to, że poszczególne cele firm partnerskich nie są ze sobą niezgodne.

Podejmując decyzję o wejściu na rynek, najistotniejsze pytania, na które musi odpowiedzieć firma, to:

1) Jaki poziom kontroli nad naszymi międzynarodowymi działaniami biznesowymi wymagamy?

2) Na jakim poziomie ryzyka jesteśmy gotowi podjąć?

3) Na jaki koszt możemy sobie pozwolić?

Odpowiadając na te pytania, należy wziąć pod uwagę nie tylko poziom kontroli, ryzyko i koszty, ale także względne znaczenie, jakie firma może przypisywać różnym elementom działań marketingowych. Na przykład brak kontroli nad niektórymi aspektami procesu marketingowego, np. Obsługa posprzedażna, często wykonywana przez zewnętrznych wykonawców, może wpłynąć na reputację i wizerunek firmy lub marki, ponieważ konsumenci często obwiniają producenta, a nie dystrybutora. lub sprzedawcy o niskiej jakości obsługi posprzedażnej, którą otrzymali.