Esej na temat astmy

Przeczytaj ten esej, aby dowiedzieć się o astmie. Po przeczytaniu tego eseju dowiesz się o: 1. Astmie 2. Roślinach leczniczych stosowanych w leczeniu zaburzeń astmatycznych 3. Roślinach antyalhamatycznych.

Zawartość:

  1. Esej na temat astmy
  2. Esej o roślinach leczniczych stosowanych w leczeniu astamatycznych Disoderów
  3. Esej o roślinach anty-astmatycznych

Esej # 1. Astma:

Astma stała się głównym problemem zdrowia publicznego na całym świecie; nadal stanowi istotną przyczynę zachorowalności i śmiertelności. Pomimo imponujących postępów w naszej wiedzy, nadal jest to poważny problem zdrowotny, aw ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba przypadków stale rośnie na całym świecie wraz z kosztami związanymi z lekami i opieką medyczną.

Około 275 milionów ludzi na całym świecie cierpi na astmę, a liczba ta rośnie na całym świecie, śmiertelność z tego powodu osiągnęła 18 milionów rocznie. 3 maja każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wraz z partnerami z całego świata obserwuje Światowy Dzień Astmy dla wielu milionów osób cierpiących na astmę.

Astma jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych dolnych dróg oddechowych, charakteryzującą się zwiększoną odpowiedzią tchawicy i oskrzeli na różne bodźce i objawiającą się powszechnym zwężeniem dróg oddechowych (Bills i Soderberg, 1998).

Objawy te są spowodowane uwolnieniem endogenów i wewnętrznych mediatorów, takich jak histamina, leukotrienowe (LT), bradykinina, prostaglandyny (PG), tlenek azotu, czynnik aktywujący płytki (PAF), chemokiny i endoteliny z komórek tucznych podczas reakcji alergicznych i stanu zapalnego dróg oddechowych w płucach (Spina, 2000), które wpływają na wrażliwość zakończeń nerwowych w drogach oddechowych i czynią je łatwo drażniącymi (Nagarajan i Naik, 1996).

Astma alergiczna charakteryzuje się nadreaktywnością dróg oddechowych związaną z podwyższonym poziomem IgE i zapaleniem oskrzeli w surowicy. Chociaż kortykosteroidy są skutecznymi nieswoistymi środkami przeciwzapalnymi, skutki uboczne leczenia kortykosteroidami stanowią poważny problem, szczególnie w przypadku dzieci, u których zachorowalność i śmiertelność astmy wzrastają (Akinbami i Schoendorf, 2002).

Do dziś światowa populacja wynosi około 5 miliardów, a tempo tego wzrostu prawdopodobnie wzrośnie do 7, 5 miliarda do roku 2020. Globalne szacunki wskazują, że ponad 5 miliardów ludności świata, głównie z Azji i Afryki, nie może sobie pozwolić na produkty zachodniego przemysłu farmaceutycznego i muszą polegać na użyciu tradycyjnych leków, które pochodzą głównie z roślin.

Rośliny lecznicze nadal są ważnym materiałem źródłowym dla środków fitomedycznych w krajach rozwijających się, takich jak Indie i Chiny. Potrzeba bezpiecznych, skutecznych i tanich terapii tej choroby jest większa niż kiedykolwiek.

Uzupełniające i alternatywne podejścia do medycyny są coraz częściej rozważane przez pacjentów, a stosowanie medycyny komplementarnej i alternatywnej znacznie wzrosło w ciągu ostatnich 10 lat w krajach zachodnich, a także na całym świecie (MacLennan i wsp., 1996, Kesseler i wsp., 2001).

Niedawne badania donoszą, że do 50% pacjentów z astmą stosowało pewną formę medycyny komplementarnej i alternatywnej oraz że coraz więcej pacjentów z astmą chce stosować komplementarną i alternatywną medycynę (Steurer-Stey i wsp., 2002).

Jednakże rola medycyny komplementarnej i alternatywnej w leczeniu astmy jest niepewna, ponieważ istnieje niewiele dobrze kontrolowanych badań naukowych wykazujących skuteczność, a wszelkie korzystne działania tych materiałów na procesy alergiczne są w dużej mierze nieznane (Steurer-Stey i wsp. 2002).

Tradycyjna medycyna od dawna odgrywa główną rolę w leczeniu chorób, w tym astmy, i nadal jest szeroko stosowana we współczesnej praktyce medycznej na całym świecie. W medycynie tradycyjnej istnieje ogromny potencjał rozwoju ziołowych interwencji w leczeniu astmy i alergii (Steurer-Stey i wsp., 2002).


Esej # 2. Rośliny lecznicze stosowane w leczeniu zaburzeń astmatycznych:

Wiele roślin ajurwedyjskich opisano jako użyteczne w leczeniu różnych zaburzeń oskrzeli, w tym astmy oskrzelowej. Leki roślinne są uważane za bezpieczne i skuteczne, ponieważ są produktami naturalnymi. Najczęściej stosowane tradycyjne anty-astmatyczne rośliny rosną w Indiach i azjatyckich subkontynentach.

W tradycji medycyny ajurwedyjskiej liście Datury palono w celu złagodzenia dolegliwości układu oddechowego, a to była forma i cel, dla którego stała się szeroko stosowana na Zachodzie.

(Istotnie, " papierosy stramonowe " nadal były dobrze stosowane w XX wieku zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej.) Atropina została wyizolowana i odkryta jako składnik aktywny w takich roślinach przez niemieckich chemików w połowie XIX wieku, od tego czasu atropina stała się standardową terapią dla " astmy" (Courty, 1859).

Wiele doniesień na temat leków ziołowych opisano jako przydatne w leczeniu astmy i alergii. Różne związki ze specyficznych roślin leczniczych zostały również zidentyfikowane jako elementy o działaniu przeciw astmatycznym z ich mechanizmami działania w historii medycyny.

Ponieważ rośliny mogą zawierać setki metabolitów, obecnie obserwuje się ponowne zainteresowanie metabolitami wtórnymi roślin jako możliwym źródłem nowych związków ołowiu.

Napar nasion Ammi visnaga był stosowany w leczeniu zaburzeń oddechowych przez wiele lat.

Później z tej rośliny wyodrębniono zasadę bronchodilatorową "khellin", strukturalną modyfikację khelliny, która doprowadziła do rozwoju kromoglikanu disodowego (Cox i wsp., 1970), który jest najbardziej skutecznym antyalergicznym lekiem opracowanym z naturalnych produktów i efedryny. alkaloid był również izolowany z Ephedra vulgaris, który był stosowany w leczeniu zaburzeń oddechowych od długiego czasu.

Efedryna składa się z wysuszonych części nadziemnych kserofitycznego efedryny należących do rodziny Ephedraceae.

Roślina to krzew o wysokości od 0, 5 do 1 m, z łuskowatymi liśćmi, które zaciskają łodygę. Obecnie gatunki efedryny są głównie używane do ekstrakcji aktywnego składnika, alkaloidu (-) efedryny.

Wykorzystuje się nie tylko klasyczny chiński gatunek E. sinica Stap f, ale głównie gatunek E. gerardiana. Wall ex. Stapf i E. major Host. (E. nebrodensis Finco), które zarówno rosną w Indiach i Pakistanie, jak i E. distachya L., które rośnie w południowej Francji.

Alkaloidowa efedryna została wyizolowana w 1885 r. Przez japońskiego chemika WN Nagai. Dwaj farmakolodzy, chiński KK Chen i amerykański GF Schmidt, pokazali w latach dwudziestych, że efedryna jest sympatykomimetyczna, tj. Ma efekt adrenaliny z dwiema ważnymi modyfikacjami: jest znacznie mniej aktywna, ale efekt ma dłuższy czas trwania i jest skuteczne przez podawanie doustne.

Ze względu na działanie zwężające naczynia krwionośne wyjaśnia jego zastosowanie w alergicznym nieżyjącym nosie i leczeniu wstępnym przed znieczuleniem rdzeniowym.

Duża liczba roślin leczniczych była tradycyjnie stosowana w Ayurveda, innych komplementarnych i alternatywnych systemach medycznych do leczenia astmy i zaburzeń alergicznych. Niektóre z nich potwierdzono eksperymentalnie przedstawiono w Tabeli 1. Strukturę niektórych farmakologicznie czynnych anty-astmatycznych fitokonstytuentów pokazano na rycinie 1.


Esej nr 3. Rośliny anty-astmatyczne:

za. Albizzia Lebbeck:

Efekt wywar z kory Albizzia lebbeck został opisany na uczulonych komórkach tucznych otrzewnej szczurów, po ekspozycji na antygen (końska surowica i potrójny antygen). Doniesiono także, że lek ma znaczące działanie podobne do kromoglikanu na komórkach tucznych.

Izolowane saponiny leku chronią świnki morskie przed skurczem oskrzeli wywołanym przez histaminę i acetylocholinę (Tripathi i wsp., 1979). Aktywność przeciwalergiczna i przeciwanafilaktyczna Albizzia lebbeck była głównie spowodowana relaksacją mięśni gładkich i działaniem antyhistaminowym (Tripathi i Das, 1977).

b. Tylophora Indica:

Badano działanie alkaloidowej frakcji Tylophora indica przeciwko dwoistym reakcjom histaminy na izolowane jelita krętnicze świnki morskiej i tchawicy. Stwierdzono, że reakcje hamowania alkaloidów leku są znaczące i zależne od dawki.

Lek został zgłoszony dla kilku efektów farmakodynamicznych z powodu hamowania histaminy, nasilenia odpowiedzi adrenergicznej na mięśnie tracheoskronowe i odpowiedzi bronchodilatora w perfundowanym eksperymencie płucnym. (Gupta i Tripathi, 1973).

Wodny ekstrakt z Tylophora indica również znacznie zwiększył szybkość przepływu powietrza z 7, 65 do 19, 55 ml / minutę podczas perfuzji uczulonego szczurzego płuca. To działanie leku może być spowodowane bezpośrednim działaniem oskrzeli (Nayampalli i Sheth 1979).

Opisano działanie stabilizujące komórki tuczne w porównaniu z kromoglikanem disodowym przez prowokowanie wobec trzech różnych de-granulatorów komórek tucznych, diazoksydu, karbacholu i polikinietyny-B in vitro.

Alkaloidy tylophora znacząco zapobiegały degranulacji komórek tucznych indukowanej przez sam diazoksyd, sugeruje to Geetha i wsp., 1981, że alkaloidy są zdolne do antagonizowania spadku wewnątrzkomórkowego poziomu cyklicznego AMP z powodu hamowania enzymów fosfodiesterazy w komórkach tucznych.

do. Cedrus Deodara:

Wiadomo, że lotny olej Cedrus deodara i himacholol, aktywny składnik leku, hamują objętość obrzęku pedału indukowaną przez związek 48/80 u szczurów. Stwierdzono także, że ekstrakt leku o stężeniu 200 μg / ml wykazuje znaczącą aktywność stabilizacji komórek tucznych wobec indukowanych związkiem 48/80 de-granulatów komórek tucznych (Shinde i wsp., 1999).

re. Vitex Negundo:

Wykazano, że etanolowy wyciąg z liści Vitex negundo ma znaczącą aktywność stabilizacyjną komórek tucznych wobec związku 48/80 i de-granulację komórek tucznych indukowane jaja (Nair i wsp., 1994).

Okazuje się, że etanolowy ekstrakt ma znaczące hamowanie skurczu ściętego spiralnie świnki morskiej wywołanego przez związek 48/80 i histaminę. Ten efekt został przypisany z powodu albo hamowania syntezy PEG2, albo zmiany metabolizmu kwasu ararchidonowego w syntezie czynników lipooksygenazy (Nair i Saraf, 1995).

mi. Clerodendron Serratum:

Saponiny wyizolowane z korzeni kory Clerodendron serratum zostały zaoferowane znaczącą ochronę przed wstrząsem anafilaktycznym u uczulonych świnek morskich eksponowanych na aerozol z albuminą jaja (antygen).

Lek wykazuje również znaczące opóźnienie wystąpienia duszności u świnek morskich, wystawionych na działanie 1% aerozolu z albumin jaj w porównaniu z kontrolą. Działanie leku na astmę mogło być spowodowane znacznym zmniejszeniem ilości aminy z płuc szczurów (Gupta 1968).

fa. Tephrosia Purpurea:

Etanolowy ekstrakt z powietrznych części leku został zaoferowany zależnej od dawki ochrony świnek morskich przed skurczem oskrzeli wywoływanym przez histaminę. Efekt oskrzelowo-ochronny Tephrosia purpurea może wynikać z jego aktywności blokującej receptor H 1 lub z powodu bezpośredniego działania rozszerzającego oskrzela.

Stwierdzono również, że ekstrakt eolowy o stężeniu 25-100 μg / ml wykazuje zależne od dawki hamowanie degranulacji komórek tucznych szczura indukowane przez związek 48/80 i albuminy jaja (Gokhale i wsp., 2000). Lek również znacząco hamował nacieki eozynofili bez jakiejkolwiek zmiany w populacji komórek jednojądrzastych (Gokhale and Saraf, 2000).