Jakie jest znaczenie przywództwa w organizacji?

Dobre przywództwo jest niezbędne dla biznesu, rządu i licznych grup i organizacji, które kształtują nasz sposób życia, pracy i zabawy. Przywództwo jest ważnym czynnikiem sukcesu organizacji. Tutaj zajmujemy się menedżerem jako liderem. Przywództwo przekształca potencjał w rzeczywistość.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: 2.bp.blogspot.com/-4AGI7vB4s/UOx-KW0KXjI/AAAAAAAAAlk/Qi9rLuO9vko/s1600/staged_photos-17.jpg

Przywódcy są kluczowym zasobem ludzkim w każdej organizacji. Generalnie myślimy o firmach konkurujących ze sobą za pomocą swoich produktów, ale prawdopodobnie konkurują one bardziej ze swoimi liderami niż z ich produktami. Lepsi liderzy tworzą lepszych pracowników, a dwaj razem tworzą lepsze produkty.

Znaczenie przywództwa w zarządzaniu nie może być przecenione. Aby załatwić sprawy przez ludzi, zarząd musi zapewnić przywództwo w organizacji. Praca zespołowa jest niezbędna do realizacji celów organizacyjnych. Menedżerowie muszą wpływać na zespół w celu osiągnięcia pracy poprzez przywództwo. Po drugie, przywództwo pomaga władzom.

Istnieją ograniczenia w korzystaniu z autorytetu w uzyskiwaniu wysokiej wydajności wśród podwładnych. Sam organ nie może generować przychylnego nastawienia do poprawy wyników. Ze względu na swoje główne uzależnienie od wpływu, przywództwo jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w pracy.

Po trzecie, jeśli kierownictwo nie zapewni odpowiedniego przywództwa, rozwinie się nieformalne przywództwo, które ostatecznie ureguluje zachowanie pracowników i może wejść w konflikt z kierownictwem kierowniczym.

Jeśli kierownictwo nie może zapewnić przywództwa, ludzie będą musieli polegać na nieformalnym przywództwie. Wreszcie zarządzanie zostaje przekształcone w proces społeczny poprzez działanie przywódcze. To społeczna umiejętność przywództwa realizuje cele organizacyjne, wykorzystując potencjał ludzi. Przywódca musi być "bohaterem".